kaza.li

Платформа за създаване на сайтове за няколко минути: малки персонални сайтове с няколко страници, по-големи корпоративни сайтове, блогове, снимки, видео, мнения, коментари и много други, които може да има един малък или голям сайт.

Важни настройки

След смяната на паролата е добре да се погрижите да въведете и своето име.

След вход в системата (в менюто Профил / Моят профил) ще видите редица полета, които в началото са празни, въведете име и фамиля, а след това променете „Показване като“ да бъде името. Така при оставяне на коментари, ще се вижда Вашето име, вместо потребителското име (псевдонима), което често не Ви идентифицира добре.

На тази страница можете да въведете и своя интернет страница, AIM, кратко описание.